• Aparte in- en uitgang.
• Social distance = min 1.5m (fietsen staan +/- 2m uit mekaar).
• Handen ontsmetten voor en na het fietsen.
• Verplicht mondmasker tot aan de fiets.
• GEEN kleedkamer of douche.
• Sporttas meenemen tot aan de fiets.
• 15 minuten tussen 2 lessen.
• Individueel reinigings- en ontsmettingsmiddel per fiets.
• Paar regels die momenteel niet van toepassing zijn tussen haakjes zetten.

• Elk lid ontvangt na betaling een beurtenkaart met gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord.
• Met deze logingegevens kan je via de website (link clubplanner onder tabblad lessenrooster en reserveringen) online reserveren en eventueel anuleren.
• Elke beurtenkaart is strikt persoonlijk en verbonden aan Mialleno.
• Elke beurtenkaart is één jaar geldig.
• Geen terugbetaling bij het niet volledig opgebruiken van beurtenkaart.
• Eventuele lichamelijke klachten en/of medische historiek worden spontaan gemeld ifv een optimale begeleiding.
• De zaal enkel betreden met proper schoeisel.
• Fietsen enkel met aangepast schoeisel: sportschoenen of fietsschoenen met spd-klikpedalen.
• Fietsen enkel met aangepaste lichte kledij (geen losse broeken).
• Na elke les dient iedere deelnemer zijn fiets te reinigen (met voorzien papier en reinigingsmiddel) en in beginpositie te plaatsen.
• Gebruik van handdoeken in de zaal is verplicht om hygiënische redenen.
• Elke deelnemer dient drank (drinkbus of plastieken flesje) mee te brengen. Water en Sportdranken kunnen ook aangekocht worden voor aanvang van de les.
• Geen glazen flessen meenemen in de zaal.
• Waardevolle zaken kunnen in een sporttas meegebracht worden in de spinningzaal en geplaatst worden op de zitbanken.
• Mialleno kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal.
• Mialleno kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen/letsels.
• De hygiëne in de kleedkamers dient steeds gerespecteerd te worden.
• Er mag niet gerookt worden in de spinningzaal.
• Er mag onder geen enkel beding een inbreuk gebeuren tegen het gebruik en/of in het bezit zijn van verboden producten. (drugs/doping)
• Plaatsen in de fietslessen kunnen vooraf gereserveerd worden. Dit impliceert een engagement voor beide partijen. Om misbruiken te voorkomen worden annulaties op de dag van de les zelf - ongeacht de reden - steeds aangerekend. Mialleno behoudt zich eveneens het recht voor om reservaties te weigeren indien te veel misbruik wordt vastgesteld.